Ngarang Carpon Sunda

Si Emod jeung Si Bule

          Kuring diuk sila dijajaran panghareupna. Geus kasep make peci, baju koko jeung sarung samumuncangan. Kadenge sora Khotib nu keur mere khutbah. Jigana kuring bae nu teu merhatikeun runyam-renyom sungut Khotib, sabab ti mimiti Khotib naek mimbar kuring nang tungkul bae bari nyekel beuteung nu nyeri disada kukuruyukan. Rek kaluar da teu enak diuk panghareupna, jeung deui Khatib geus naek mimbar. Nya sabisa-bisa bae ku kuring ditahan. Sapuluh menitan nahan nyeri, kuring teu kuat hayang hitut kagede. Tapi da kumaha atuh mun hitut disada brat bret brot mah ngundang masalah, alus bae lamun hitut na pakpeledos, ngeunaheun. Mun bau kari cicing, da moal aya nu nyahoeun.

          “Punten, bade kaluar heula.” Kuring ngorondong permisi ka jamaah nu sajajar jeung kuring. Kajeunlah ngorondong bae, da tempat wudhu na ge deukeut tinggal kaluar liwat panto nu beulah kidul. Jeung deui kuring embung kanyahoan ku Khotib, ngerakeun.

          Brooottt.

          “Aduh.. ngeunah pisan.” Anjog diluar masjid kuring hitut sagedena. Nu ngaranna setan mah aya bae, unggal jumaahan kuring sok hoream ari kudu wudhu deui teh. Mending balik. Arek balik, kuring reuwas sendal ujug-ujug leungit.

          “Alah.. sendal kuring kamana euh? Keur mah sendal anyar, mahal deui!” Kuring neangan sendal ti ujung ka ujung teu katimu-timu. Kuring yakin sendal kuring mah moal aya nu nyaruaan da made in bubulak. Teu katimu-timu, bari reumbay cimata kuring kapaksa balik nyeker.

          Nutupkeun pager masjid, aya jama pangawakana jangkung badag, buukna pirang bari mawa kantong solendang hideung ngareureuwas kuring.

          “Hey, excuse me.” Kuring ngajlok katukang. Reuwas. Eta jama ta bebegig, jangkung pisan, kuring nang sabeuteungeun di jama eta. Ditempo, ditilik ka bener ti luhur sampe ka handap tapi bener ieu mah jama ngan lain asli Indonesia, naha bet nyasab ka lembur bubulak?

          “Excuse me, can you help me?” Sakali deui si bule nanya ka kuring ku basa sanksekerta jigana. Kuring hade geus SMA ge da teu apal eta basa naon. Kuring apalna ngan YES jeung NO bae.

          “YES!” kuring ngajawab teges.

          “So, do you know Anna Robert?”

          “Robet? Hahaha eta mah Mamang abi, Mister! Hayu atuh urang ka rompok abi. Mamang na keur nguseup wanci kieu mah, ke maghriban dongkapna.”

          Kuring ngajak si bule balik ka imah. Anjog dikarang imah, si bule luak-lieuk teu paruguh jiga nu bingung. Tina gerak-gerikna mah ieu bule keur neangan baturna. Patutna mah keur ulin sasamunian, terus papencar jeung baturna, sampe kaayeuna baturna teu katimu. Karunya. Si bule ku kuring dibawa asup ka imah, manehna diuk dina korsi ruang tamu, kuring asup ka jero bebeja ka emak aya tamu teuing urang mana. Rengse dibejaan kitu kieuna, emak nyampeurkeun si bule ka ruang tamu. Kajeun tamat SMP ge emak kuring gaulna mah alus, rada kaharti ku basa si bule. Kuring ngintip tina lawang, ngadengekeun obrolan emak jeung si bule. Eta obrolan teh lancar pisan, sampe mata kuring tunduh ngadengekeun na ge. Bus asup ka kamer, sare. Hulu kuring rada lieur, neangan balsem teu daek timu. Geus bae dipeureumkeun sakedeung. Les sare tibra. Gurinjal hudang, emak asup ngahudangkeun. Kuring beunta. Emak nyaritakeun masalah anu sabenerna ka kuring. Eta bule teh ngaranna Michael Robert ti California, neangan pamajikanna ngaranna Anna Robert. Ceunah mah pamajikanna teh kabur ka Bandung geus dua taunan. Emak nitah kuring ngabantuan si bule neangan pamajikanna sampe katimu. Sugan mah Bandung teh pendudukna ngan sapuluh urang. Lega keleus..

          “Mak, balsem nyimpenna dimana?”

          “Tuh diselipkeun dina korsi ruang tamu, nadeh deh?”

          “Lieur, Mak. Sendal uing leungit deui. Hewa teh.”

          “Ah, nyaneh mah kitu bae. Geus tuh baturan si Michael.”

          Kuring kaluar ti kamer diuk gigireun si Mekel bari neangan balsem. Balsem katimu, ku kuring tutupna dibuka, ledot bae balsem ku curuk di kana tarangkeun, dioleskeun. Haneut pisan. Si Mekel nang nempokeun bae, sugan mah kabitaeun ku kuring ditawaran.

          “Hoyong?” kuring nawaran si Mekel bari nyodorkeun balsem. Si Mekel unggut-unggutan jiga nu bungah pisan dibere balsem. Ledot gede ku curukna eta balsem di kana dampal leungeunkeun. Diusap-usap heula ku leuengeun dua-duana terus diusapkeun kana sakabeh beungeutna. Kuring ngajenghok nempo si Mekel. Cicing sakeudeung, hayang nyaho reaksina kumaha. Eta matana peupeureudeuyan jiga nu cacingan, teu bisa beunta. Leungeunna ngipas-ngipasan beungeutna baning ku panas. Kuring hayang seuri ngagakgak tapi teu tega nempo na. Kuring bingung kudu kumaha. Si Mekel ujug-ujug indit ka kamer kuring mintu maneh, kuring serba salah, bebeja ka Emak nu keur asak-asak didapur, kalah ka seuseurian. Ceunah mah, keun teuing isukan ge waras deui.

          Isukanna, kuring menta hampura ka si Mekel. Manehna unggut, sugan mah balsem teh krim pelembap, Mekel, Mekel, aya-aya bae. Karunya kuring mah. Geus ah, mana karunya ge kuring kalah teu sakola poe Saptuna. Mantuan neangan pamajikan si Mekel anu ngaranna Anna Robert. Da kuring mah yakin moal aya nu ngaranna Anna Robert ieuh dibubulak mah. Sok tarohan.

          Kuring jadi panuduh jalan, neangan nu ngaranna Anna Robert ka unggal imah, euweuh hiji-hiji acan. Kalah ka sareuri ari nanyakeun ka unggal jama nu liwat. Araneh. Da heueuh aneh ngaranna, di bubulak aya ngaranna Anna Robert? Heueuh bae mun bubulakna aya diluar negeri. Geus nanya leuwih ka saratus urang mah meureun, euweuh nu apaleun. Hayang ceurik kuring mah. Titadi baceo bae, ari nu neanganna mah cicing bae. Aing mah.

          “Mod, keur nadeh maneh?”

          “Euy! Sro, ieu biasa jadi panuduh jalan tamu.”

          “Tamu saha atuh euy? Jiga bule kitu nya?”

          “Heueuh ieu teh bule, lain baligo ieuh.”

          “Nya heueuh atuh aing ge apal. Nimu timana atuh euy?”

          “Dusun maneh Usro, sugan mah hayam. Jama Sro, jama ieu teh. Kudu sili hormat. Euh! Ngaku bae urang sunda kalakuan kos kitu.”

          “Nya hampura, hampura. Neangan naon atuh Mod?”

          “Pamajikanna kabur ka Bandung ceunah, nya kadieu meureun ka bubulak, teuing ah teu apal, teangan wae heula ti ujung sampe ka ujung mun euweuh nya meureun lain didieu. Ngaran pamajikanna Anna Robert, mangkara di urang aya ngaran kitu? Maneh apal teu, Sro?”

          “Nyao heh, asa aya. Ke ditanyakeun ka Uwa uing heula atuh, mun geus ke uing nyusul ngabejaan.”

          “Heuh atuh, tong poho kade!”

          Untung bae dijalan papanggih si Usro, mun teueu kuring sosoranganan neangan pamajikan batur. Duh kasiksa. Si Mekel katempona nalangsa pisan, kuring teu tega nempona ge. Serba salah jadina. Muga-muga bae pamajikanna aya dilembur bubulak atuh. Ambih si Mekel cenghar deui bisa papanggih jeung pamajikanna. Teu karasa wanci geus sore, neangan ka unggal imah geus anjog ujung, nu ngaranna Anna Robert teh bener euweuh.

          “Mister, kumaha atuh ieu teh?”

          “I don’t know, Mod. Maybe I should go now.”

          “Alah.. nyarios naon atuh Mister, abi mah teu kahartos.”

          Ku sabab anu diteangan teu katimu-timu, kuring ngajak si Mekel balik ka imah. Da kumaha atuh, kuring ge kalah milu pusing. Kaputusanna mah kumaha cek Emak baelah nu ngarti omongan si Mekel. Urang keur leumpang teh, si Usro ngageroan ti kajauhan bari mawa awewe sarua jangkungna kawas si Mekel.

          “Emoooood!!!! Tungguaaaaaaaaan…!!!!” si Usro gogorowokan bari nungtun awewe jangkung sabangsaning si Mekel. Kuring jeung si Mekel ngadagoan si Usro datang. Si Usro datang, awewe nu ditungtun si Usro cicing rada jauh, ayeuna bagean si Mekel nu indit nyampeurkeun awewe itu. Kuring bingung.

          “Saha itu, Sro?”

          “Eta si, Ceu Carwiti.”

          “Nya saha atuh?”

          “Pamajikan si Mekel, ceunah?”

          “Lain jeh, ngaranna Anna Robert, ari maneh!”

          “Nya apan tos digentos kasep, nami aslina Anna Robert dikana basa sundakeun jadina Carwiti, ngartos?”

          “HAHAHA. Kitu nya karek apal da.” Kuring jeung Usro sidakep bungah bisa nempo dua urang bule anu nyasab katimu deui.

Advertisements

About titasyiamiq

weirdo girl😰
This entry was posted in Tentang SMA. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ngarang Carpon Sunda

  1. Thanks for finally writing about >Ngarang Carpon Sunda |
    ASSALAMU’ALAIKUM <Liked it!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s