Kamus Istilah Kesehatan Sunda-Indonesia

Sunda

Indonesia

Ateul rasa gètèk, renyem atawa nyeri dina kulit nepi ka hayang ngagaro lantaran mèrang, ku hileud, tina sato, geutah taleus, jsb Ateul rasa geli, gatel atau sakit di kulit sampai ingin menggaruk disebabkan karena terkena debu atau kuman, ulat, bulu binatang, getah talas, dsb
Ayan panyakit nu sok ngaluarkeun budah tina sungut, kejang jeung teu sadar, disèbut ogè epilepsi Ayan suatu penyakit biasanya mengeluarkan busa dari mulut, kejang dan tidak sadarkan diri, disebut juga epilepsi
Baal teu ngarasakeun naon-naon nu disebabkeun ku hawa tiis atawa disuntik; ngabaalan nyebabkeun batur paèh rasa Baal tidak merasakan apa-apa karena dingin atau disuntik; ngabaalan membuat orang mati rasa
Bareuh bengkak; babareuhan busung lapar Bareuh bengkak; babareuhan busung lapar
Begang pèot pisan Begang kurus sekali
Bengekasma Bengekasma
Bèngorubah bentukna ka gigir Bèngo berubah bentuknya ke samping
Bèsèr sering kahampangan Bèsèrsering kencing
Bindeng ngirung, biasana disebabkeun ku pilek atawa gangguan saluran napas nu nyebabkeun rubahna sora Bindeng sengau, biasanya disebabkan oleh pilek atau gangguan saluran nafas yang menyebabkan berubahnya suara
Bisul cènang gèdè aya nanahan karasana nyut-nyutan panas Bisul bisul disertai nanah terasa sakit dan panas
Bongkok tulang belakang ngalengkung ka hareup Bongkok bungkuk atau tulang belakang melengkung ke depan
Borok radang anu gèdè atawa radang anu ngagedean Borok kudis
Budeg teu bisa ngadèngè Budeg tuli
Budug panyakit kulit Budug penyakit kulit
Burut babay peujit Burut hernia
Cadèl teu bisa ngalisankeun sora /r/ Cadèl tidak bisa melafalkan suara /r/
Cangkeul pegel Cangkeul pegal
Cangogo, cingogo nagog Cangogo, cingogo berjongkok
Cèdakurut luka Cèdabekas luka
Cènangbisul leutik Cènang bisul kecil
Cengkrang pèot pisan Cengkrang kurus sekali
Ciduh cairan nu kaluar tina sungut Ciduh ludah atau air liur
Cindul bareuh (mata) Cindul bengkak (mata)
Congèkasakit kaluar nanah tina jero ceuli Congèpenyakit bernanah yang keluar dari telinga
Dahdir ciduh anu kaluar sawaktu keur sarè Dahdir air liur yang keluar pada saat tidur
Daradas luka anu kulitna ngagèsrèk kana aspal, jsb Daradasluka yang kulitnya terkena gesekan dengan aspal, dsb
Dèlèng juling (kelainan dina bola mata) Dèlèng juling (kelainan pada bola mata)
Dengkul rada pincang Dengkul agak pincang
Dengkut rada pincang Dengkut agak pincang
Dosol rada nonjol (bujal) Dosol agak menonjol (pusar)
Eungap sesek napas Eungap sesak nafas
Gering udur atawa teu damang; kagègèringan nyebabkeun teu damang Gering sakit; kagegeringan menyebabkan menjadi sakit
Geuneuk bariru nu tadina tiguling atawa ngabentur kana benda nu teuas Geuneuk lebam karena jatuh atau terbentur degan benda keras
Gingsul huntuna susun teu rapih Gingsul giginya tidak rapi
Gondongeun gondong nu disebabkeun kurang asupan yodium Gondongeun gondong yang disebabkan kurangnya konsumsi yodium
Hapur ngagebleg barodas dina kulit Hapur panu
Heuaymuka sungut salèbar-lèbarna tanda tunduh Heuay menguap
Hihileudeun bareuh dina ramo leungeun Hihileudeun bengkak dijari tangan
Hitut miceun angin Hitut kentut
Huis buuk bodas Huis uban
Jagjag waras sarta kuat Jagjag sehat serta kuat
Jèèr matana beureum Jèèr mata merah
Jèngkoleun hèsè kiih sabab loba teuing ngadahar jèngkol Jèngkoleun susah buang air kecil karena kebanyakan makan jengkol
Jenong tarang na lega Jenong jidat luas
Jeungjeuriheun hèsè kiih kaluarna ngan saeutik Jeungjeuriheun susah buang air kecil keluarnya hanya sedikit
Kababayan miceun lain dina tempatna (sabab nyeri beuteung) Kababayan berak bukan pada tempatnya (karena sakit perut)
Kabesekan genggerong kaasupan cai Kabesekan tersedak
Kabeureuyan teu di haja neleg cucuk lauk atawa dahareun lainna Kabeureuyan tidak disengaja menelan duri ikan atau sesuatu yang tajam atau tidak
Kaligatapanyakit kulit nu asalna tina gateul-gateul nu timbul sawaktu keuna tiis atawa pangaruh dahareun Kaligata penyakit kulit berasal dari gatal-gatal yang timbul sewaktu-waktu karena kedinginan atau pengaruh makanan
Kalikiben nyeri dina beuteung nu timbul lamun kaoyagkeun saentos dahar atawa nginum Kalikiben rasa sakit dalam perut yang timbul jika tergoncang setelah makan atau minum

 

Kanceuh panyakitna datang deui Kanceuh kambuh
Kaseuhit panyakitna datang deui Kaseuhit kambuh
Kiih pipis Kiih buang air kecil
Kikilieun kokotor dina hulu orok Kikilieun kotoran dikepala bayi
Kotokeun buta hayam, rabun senja Kotokeun buta ayam, rabun senja
Lèho cairan kentel nu kaluar tina irung ari keur pilek Lèho ingus
Leuncangeun panyakit suku nu sok nyebabkeun bareulah Leuncangeun penyakit kaki pecah-pecah
Lieur rieut Lieur pusing
Linglung pikun, teu apal arah Linglungpikun,tidak tahu arah
Lintuh gendut Lintuh gemuk
Linu ngilu Linu ngilu
Lumbang-limbungleumpang kaditu kadieu bingun dimana rek cicing Lumbang-limbung berjalan ke sana ke mari kebingungan di mana akan tinggal
Mèlèr pilek Mèlèr pilek
Mèngi asma Mèngi asma
Murus mèncrèt Murus mencret
Ngagolosor tiguling terus nyorodot Ngagolosor jatuh terus meluncur
Ngajengkang tiguling ka tukang Ngajengkang jatuh ke belakang
Ngajungkel tiguling kababetkeun Ngajungkel jatuh terlempar
Ngirung bindeng Ngirung sengau
Ngorok ngèrèk, kaluar sora ari keur sare Ngorok mendengkur
Ngorong ngala kokotor tina jero irung Ngorong mengupil
Nongnong jendolan dina tarang nu disebabkeun ngabentur benda nu teuas Nongnong jendolan dijidat yang disebabkan karena terbentur sesuatu
Nyèsèr teu bisa ngalisankeun sora /r/ Nyèsèr tidak bisa melafalkan suara /r/
Pateuh kaayaan tulang nu ngagèsèr atawa potong Pateuh keadaan tulang yang bergeser atau patah
Pèngèk irungna dempak Pèngèk pesek
Picek kalainan dina mata sabeulah nu teu fungsi deui Picek kelainan pada mata sebelah yang tidak berfungsi
Pohang ompong Pohang ompong
Pulak huntuna èsot Pulak tanggal
Raheut iritasi dina tikoro Raheut iritasi pada tenggorokan
Rebing daun ceuli nu gèdè Rebing daun telinga yang besar
Reuhak cairan kentel dina jero tikoro Reuhak dahak
Reureuh kesang iritasi dina kulit nu disebabkeun kèsang biasana dialaman ku budak leutik Reureuh kesang iritasi pada kulit disebabkan karena keringat biasanya terjadi pada anak-anak
Reuwas kaget Reuwas kaget
Rodong borok dihulu Rodong borok dikepala
Rohèng huntu warna hideung atawa cokelat loba teuing ngadahar cokelat atawa amis Rohèng gigi berwarna hitam atau coklat karena banyak memakan cokelat atau yang manis
Salèsma pilek Salèsma pilek
Sawan epilepsi Sawan epilepsi
Seueul mual Seueul mual
Siduru ngahaneutkeun awak Siduru menghangatkan diri
Singsireumeunbaal, nyeri, cangkeul suku karasana kekerenyedan jiga loba sireum dina suku Singsireumeun kesemutan
Sumbilangeun nyeri beuteung biasana kaseuhit ari rek haid Sumbilangeun sakit perut biasanya terjadi ketika akan datang bulan
Sumidu sisidueun biasana salah neleg Sumidu cegukan
Teurab ari tos dahar atawa nginum biasana sok ngaluarkeun sora nu tandana seubeuh Teurab bersendawa
Tibra pules Tibra pulas
Ticatrok tiguling angkeutna ngabentur tèhel Ticatrok jatuh dan dagu terbentur lantai
Tigebrus tiguling ka jero liang Tigebrus jatuh ke dalam lubang
Tijalikeuh tiguling teu dihaja Tijalikeuh jatuh tidak sengaja
Tijengklak tiguling ka tukang Tijengklak jatuh ke belakang
Tikosèwang tiguling tigatruk Tikosèwang jatuh karena tersandung
Tikusruk tiguling ka hareup Tikusruk jatuh ke depan
Tiseureuleuk tiguling paksaralak baning ku lèsang Tiseureuleuk jatuh terpeleset

 

Tujuh kuriling rieut pisan Tujuh kuriling pusing sekali
Turuwiseun cènang deukeut bulu mata boh nu luhur boh nu handap Turuwiseun cenang didekat bulu mata atas atau bawah
Torek teu ngadenge, congè Torek tuli
Umbel lèho Umbel ingus
Utah kaluarna eusi beuteung Utah muntah
Advertisements

About titasyiamiq

weirdo girl😰
This entry was posted in Tentang Kuliah. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s