Conto Bewara Sunda

Assalamualaikum wr.wb.

        Bewara ka sadaya murid kelas X, XI, XII IPA/IPS SMA Negeri 2 Kuningan, OSIS SMA Negeri 2 Kuningan bade ngayakeun lomba-lomba. Ieu lomba diayakeun dina raraga memperingati hari jadi SMA Negeri 2 Kuningan anu ka 31. Lomba-lombana nyaeta diantawisna:

 1. Dina widang seni: lomba nyanyi lagu tradisonal-modern, lomba nari tradisional-modern sareng lomba pementasan drama.
 2. Dina widang sastra: lomba nulis cerpen, lomba maca sajak, lomba ngadongeng sareng lomba maca biantara sunda.
 3. Dina widang olahraga: lomba futsal putra, lomba basket putra sareng lomba voli putra-putri.
 4. Hiburan: lomba balap karung sareng lomba naek tangkal jambe.

Lomba-lomba anu disebatkeun diluhur bade dilaksanakeun dina:

Waktos:1 November – 4 November 2013

Tabuh: 08.00 – rengse

Tempat: SMA Negeri 2 Kuningan

 Murid-murid anu bade ngiringan tiasa daptar ka panitia.

      Sakitu bewara ti panitia lomba. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana.

               

                                                         

                                                                                                                             Ketua Panitia

                                                                                                                    Tita Syiami Qodriani

       

 

Advertisements
Posted in Tentang SMA | Leave a comment

Penting Miara Kasehatan – Biantara Sunda

Assalamualaikum Wr.Wb.

            Langkung tipayun hayu urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah SWT anu Maha Ghofur, anu tos maparin rupa-rupa kasehatan sareng kanikmatan ka urang sadaya anu alhamdulillah urang sadaya tiasa ngariung di ieu tempat dina kaayaan sehat wal’afiat.

            Shalawat miwah salam mugia tetep dikocorkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Nabi Agung, Muhammad SAW, ka para kulawargana, para sohabatna, tabi’in tabi’at na, sareng teu hilap ka urang sadaya salaku umat na anu tumut kana ajaranana, amin ya robbal alamin.

            Para wargi miwah rerencangan anu pihormat,

            Simkuring ngadeg di ieu tempat bade maparkeun sakedik pidato anu aya pakuat pakait na kana jasmani urang, nyaeta “Penting na Miara Kasehatan”.

Kasehatan mangrupakeun hiji hal anu tangtu penting diperhatoskeun dina kahirupan urang sapopoe. Lamun hirup urang teu sehat, awak teu sehat, pikiran teu tenang, tangtu moal bener ngajalankeun kahirupan jeung kagiatan sapopoe teh. Conto na bae tong jauh-jauh, urang salaku pelajar lamun awak teu sehat, kumaha tah raos na? Anu aya urang kalah males ka sakola, masihan surat ka guru anu alesan na teh udur, katinggaleun we pelajaran. Teu acan ka dokter lamun panyakit na rada parah, teu acan bayar na anu mahal. Simkuring oge keur kamari nyeri sirah wae, boro-boro nulungan pasen, nu aya mikirkeun we kanyeri sorangan. Sabenerna loba pisan jalma-jalma anu kurang merhatoskeun kana kasehatan. Di Amerika misalna, cek beja loba pisan jalma anu kaserang panyakit obesitas atawa panyakit kaleuwihan beurat badan. Naon sabab na? Loba keneh jalma anu kurang sadar kana kasehatan, meureun cek urang sunda mah pagawean na teh nang hardolin wae ari kasehatan teu di perhatoskeun nu aya ngunyem wae nu teu puguh. Nya atuh olahraga minimal saminggu sakali mah, syukur lamun unggal poe.

Di zaman globalisasi bieu teh lain bae teknologi anu maju teh, panyakit-panyakit anyar ge ayeuna mah narembongan. Gogoda gede na mah da angger tina teknologi-teknologi keneh. Ayeuna mah mimiti ti budak sampe ka jalma kolot pagawean na teh nempo TV, ngome komputer, ngome HP. Kagiatan eta teh bisa nimbulkeun rupa-rupa panyakit misalna panyakit mata, ku lila na nempo layar komputer bisa ngarusak mata, terus carangkeul, ramo asa baal, terus lamun posisi diuk na teu bener lila-lila bakal timbul gangguan panyakit tulang tonggong jiga skoliosis nyaeta tulang tonggong anu bongkok kagigir, lordosis nyaeta tulang tonggong anu bongkok na ka hareup jeung kifosis nyaeta tulang tonggong anu bongkok ka tukang.

Conto-conto diluhur moal bakal kajadian lamun urang na sadar kana penting na miara kasehatan. Aya sababaraha tips sederhana ngeunaan penting na miara kasehatan nyaeta diantarana:

 1. Istirahat sacukup na
 2. Jauh tina pikiran negatif
 3. Lamun barang dahar pastikeun eta dahareun teh bersih jeung higienis
 4. Kaloba dahar anu ngandung serat, conto na apel, wortel, kacang-kacangan
 5. Rajin olahraga
 6. Dahar teratur jeung porsi na sacukup na
 7. Loba emuh cai minimal 8 gelas unggal poe
 8. Jaga kabersihan lingkungan
 9. Loba dahar sayur jeung buah
 10. Eusi kagiatan sapopoe ku kagiatan anu bisa ngabangun rasa percaya diri

Jadi, miara kasehatan teh penting pisan sabab sehat teh mahal, kunaon sabab na? Sabab lamun urang udur pasti ngabutuhkeun obat anu harga na teu murah, ti dinya muncul wae istilah “SEHAT TEH MAHAL”. Tos sakudu na urang sadar kana kasehatan teh da sanes kanggo batur ieuh, kanggo urang urang keneh insya allah henteu aya rugina.

Para wargi miwah rerencangan anu dipihormat,

Sakitu pidato anu kapihatur, hapunten upami aya kalepatan-kalepatan anu dihaja atanapi henteu dihaja. Mugi-mugi ieu pidato tiasa masihan mangpaat ka urang sadayana, amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Posted in Tentang SMA | Leave a comment

Nganalisis Unsur Carita Fiksi

JUDUL CARPON      : CUCUNGUK

KARANGAN              : GODI SUWARNA

MANGLE NOMOR   : 1632

HALAMAN                : 18-21

1. PALAKU

 • Utama : Kuring
 • Sampingan : Dessy Retnosari, Aki, Nita, Mas Prapto

2. PASIPATAN

 • Kuring : berseka, sieunan, playboy

“…deker we disapuan deui. Ku sorangan, da can boga pembantu. Can meunang. Tadi ge balik ti Kantor, geus disapuan padahal mah. Dipel malah. Tapi bet ngareres keneh bae geuning. Cape keneh meureun tadi mah. Asal we meureun. Asal sasapu. Asal ngepel. Kudu ayeuna mah. Kudu beresih…”

“…keur kitu, ujug-ujug aya nu kekeleperan, tuluy eunteup dina wastapel. Disidik-sidik. Gebeg. Cucunguk! Nyiak. Kuring mundur lalaunan. Cucunguk terus dipencrong. Enya, we kalotor keneh imah teh. Make jeung aya cucunguk sagala. Keteg jajantung karasa ngerepanana. Birigidig. Birigidig. Gila ti bubudak kana cucunguk teh…”

“…Ah, ngomong wungkul maneh mah. Cinta. Cinta we ka sasaha teh. Ka si Tanti, cinta. Ka si Nuring, ka si Retno, Maryati kabeh di cinta-cintakeun…”

 • R : nyaah, geten, bageur, sabar

“…di kamer mandi, anduk, kimono, ngalipet beres dina tempatna. Meunang nyadiakeun Dessy. Karasa pisan nyaahna. Getenna. Nyaah teuing. Geten teuing, malah…”

“…di Jogja, sapakultas jeung Dessy teh. Tilu taun sahandapeun kuring. Budak na bageur…”

“…Hapunten, Mas. Rumaos Dessy tos kieu…”

 • Aki : waspada

“…urang wetan, nyah? Heug meunakna ceunah. Kade we, Jang!…”

 • Nita : bageur

“…resep ti Nita, Mas! Ti rerencangan bageur pisan…”

 • Mas Prapto : heuras, goreng hate

“…ulah diruksak, siah! Bageur Si Dessy mah!…”

“…Ku Pak Lik Prapto, Mas. Lik Prapto ngawitanana. Pak Lik nu gaduh dosana…”

 1. LATAR
 • Waktu : tipeuting

“…karek sadar, ti tatadi sasapu teh bari mopoek. Gusti. Geus reup-reupan geuning. Maghrib sakeudeung deui ge. Degdegan. Wegah nyanghareupan peuting…”

 • Tempat : di imah

 “…aing mah asa kalotor bae geuning di imah teh…”

 1. SUASANA CARITA
 • Pikasieuneun atawa tegang : “…aneh. Teu kanyahoan ngurumuyna, ngerelesna. Aya nu ngahiliwir, seungit kembang sedep malem dina meja. Jam dinding disada sawelas kali! Kuring nguniang, babatek tulang tonggong…”
 1. GALUR
 • Merele
 1. Kuring keur sasapu di imah sampe ka peuting
 2. Dessy nitah kuring mandi
 3. Kuring mandi manggihan cucunguk dina wastafel, kuring kekeleperan
 4. Kuring dahar peuting jeung Dessy dimeja makan
 5. Keur dahar kaambeu bau cucunguk tina sungut, kuring indit ka kamar mandi
 6. Pas kaluar aya nu ngahiliwir seungit kembang sedep malem dina meja
 7. Kuring gogodeg ningal cucunguk kaluar tina buuk, ceuli, irung, jeung rarangan Dessy

6. TEMA

 • Rumaja
 1. PUSEUR IMPLENGAN
 • Puseur implengan nu kahiji/palaku utama
 1. GAYA BASA
 • Hese kaharti sabab loba istilah-istilah anu teu kaharti
 1. AMANAT
 • Unggal lengkah paripolah kudu luyu jeung aturan ulah sieun lamun urang dijalan anu bener tapi sabalikna lamun urang dijalan salah kudu geuwat menta tobat sangkan teu kalalanjoan. Jadi, dina hirup urang kudu saluyu jeung agama anu ku urang dianut sangkan salamet dunia rawuh aherat.
Posted in Tentang SMA | Leave a comment

Review Text The Truth About Forever Orizuka

“THE TRUTH ABOUT FOREVER”

BY ORIZUKA

 the-truth-about-forever

The Truth About Forever is 11th novel by Orizuka. Published by Gagas Media. The first printed in 2008 and a second printed in 2013. This novel has 301 pages thick. With no.ISBN 979-780-624-3.

Yogas, the main character in this novel, has been on a verdict if it did not survive much longer. Yogas use the rest of his life which is not long for revenge against those who have made it to be suffering. He quietly went Yogyakarta, look for people who should be responsible for life and dreams have been shattered. In fact, if necessary Yogas willing to die with him.

In the midst of his revenge, he meets a girl who desperately wants her stay away, he even tried to avoid him. Kana, how hard Yogas trying to stay away but somehow instead it makes it closer to the small-boned girl. Without him knowing the love that had been his grave deep in his heart slowly reappear.

It’s time to make Yogas scrambling and momentarily forget revenge. But he still tried to focus her to find him, if you can kill him. Yogas are eager to avoid contact with Kana. Because he thinks it will make hassles. But, because they live close together, Yogas little trouble avoiding Kana.

Yogas are being cold and mysterious look that only made more curious Kana. At first Cana also do not want to know the affairs of others. But somehow, as there is a magnet around an attractive Yogas Kana want to know more about it. Gradually, without realizing they become closer, than they imagined. Well … it is love that comes without giving square off.

When they are aware of each other’s feelings, a lot of things and turmoil raging in the mind of each. Kana increasingly want to know more about the mysterious guy, which he called aliens during this. Yogas do not want to be a hindrance to her feelings for revenge. Finally Yogas trying to devise some false scenario to make Kana away from him. Start of the reasons why he wanted revenge and the reality of the beginning of why her life was destroyed like this.

Kana initially believed to be the words of Yogas and begins to falter with feelings. Kana realized that he was not an angel who will be in addition to whatever happens Yogas. He was just an ordinary man who also has a fear. For a moment Yogas managed to make Kana away from him. But unexpectedly, it only made him afraid to be abandoned by Kana. But on the other hand he also feared that someday Kana will hurt if you know the truth about what happened to him.

The power of love is incredible. Taxable no longer hesitated. He vowed to stand beside Yogas whatever happens. But Yogas still afraid that Kana was on his side, the future will be bleak Kana. On the other hand Yogas happy to know that there are still people who care for him. A major war in the heart Yogas. Finally she decided to throw her excitement and focus for revenge. Yogas Kana firmly rejected love, even several times said some cruel to him to make Kana cry. Although he did not want to make her cry, but she thinks that this is the best for him.

One time all the truth comes out. Truth is arguably so bitter, but it only made Kana increasingly convinced that he would be in addition to whatever happens Yogas, and forever. Although repeatedly denied Yogas, but Kana never give up. He sincerely showing attention and affection on Yogas. At first Yogas do think that Kana solely because of compassion, but in time they could see the sincerity Kana Yogas and eventually received Kana.

Yogas think that after meeting her, her life has changed. Becomes more meaningful. Kana was the one who made it back alive and eager to regain his dreams. Along with the many good things that welcomes Yogas. Amid perceived happiness Yogas, suddenly people who had ruined his life appeared. For a moment it made him angry and intended to kill him. Joe, he was the one who wanted to kill Yogas. People who have made the future of Yogas destroyed, the person who has made the people around him to get away. When Yogas almost would kill him, he forced Joe to explain the background of why he was the victim of injustice friend, Joe. Apparently after Joe explained, he did not know that the injection containing the drug, which he used to forcibly inject into the body Yogas, had been infected with the HIV virus. Joe does not think his actions had been excessive and lead to future best friend destroyed. Joe really regretted it and he said the reason why he did it. When high school students Yogas is highly respected, he aspires to become a film director, because he is very busy with his world so that there is a role that Yogas forget, that he pays little attention to his friend, Joe. Yogas often busied himself with his hobby of making a simple short film that makes Joe alone. Because that’s what Joe vent his frustration against Yogas the wrong way. From there, finally realized his mistake Yogas are not on Joe alone. Amid the precarious state, Yogas received a call from his father in Jakarta. Yogas eyes widened when he heard the sound of the telephone tip, he did not think his father would come back again after many years of leaving because of the disease. His father was very sorry and apologize to Yogas. Then father and mother told Yogas to immediately return to Jakarta and rebuild their lives. Knowing this, Kana strongly support parental decision Yogas, however Yogas should still live their lives, especially in school and could achieve his goal. Yogas conscious and eager to reach his goal but the one hand he did not want to leave Kana alone. Yogas finally decided to reach his goal. Then he promised to Kana that when they both had success, namely Yogas managed to become a director and Kana managed to become the best seller. When that time comes, they should meet again. But fate would, Yogas had already left Kana in an accident.

Novel entitled The Truth About Forever Orizuka work has soft cover more interesting than the previous soft cover. The most important thing in this novel is the way the author divides the important information about HIV / AIDS to the reader, such as the following excerpts:

“Gas, instead you most know if the HIV virus did not spread through saliva?” Kana said when Yogas asked that the former feeding equipment thrown away.

Or this:

“At the time I was a kid, I was too horrified by the words of HIV. Once tau Yogas had the virus, I pulled away. Not just me, his parents also stay away. They, like me, shame and fear because of the disease. “

In addition, the author can present the storyline forward and backward (flashback) with chronological easily understood by the reader. The language is also easy to understand, straightforward and not just rely on any stylistic hyperbole. The author also creates characters who are not too much so as not to confuse the reader, and the author can give a different character in each of the characters that have a distinctive character of each. Authors also have the confidence to make Yogyakarta, Indonesia as a background story in this novel because the author usually made abroad as a background story. Mandate contained in this excellent novel, the author tries to convey to the reader that revenge will not solve the problem, and how precious every second of that time, as in the quote in the book synopsis: How does one second worth it? Tik. Very soon he immediately passed. Tik. One second go again. Worthless. But wait until you realize that your time is running out. Tik. Do you remember during this rarely charity. Tik. You remembered the dreams that you could not make happen. Tik. Do you realize that’s not enough to love family and friends. Tik. Tik. Tik. You panic, fear of wasting more time.

Although this genre of romance novels, but the dialogues and scenes too much between the main character and Kana Yogas so impressed just the two of them cast. But overall it was almost perfect novel.

From the novel by Orizuka, I can take some important life lessons, one of which we should be forgiving, should not be a vengeful person, because it can make life in vain. Moreover, should not be a quitter or despair about something, especially verdict disease. During or soon we live, have ideals is an obligation for the sake of improving the spirit of life. In this Orizuka novel also presents a knowledge-knowledge about HIV / AIDS, so that the reader can at least know some facts related to HIV / AIDS itself.

Posted in Tentang SMA | Leave a comment

Sinopsis Novel The Truth About Forever Orizuka

the-truth-about-forever

Yogas, tokoh utama dalam novel ini, telah di vonis kalau umurnya tidak lama lagi. Yogas menggunakan sisa hidupnya yang tidak panjang untuk balas dendam terhadap orang yang telah membuatnya harus menanggung penderitaan. Dia diam-diam pergi Yogyakarta, mencari orang yang harus bertanggung jawab atas hidup dan mimpi-mimpinya yang telah hancur.  Bahkan, kalau perlu Yogas rela mati bersama orang itu.

Di tengah pembalasan dendamnya, dia bertemu gadis yang sangat ingin dia jauhi, bahkan dia berusaha menghindar darinya. Kana, seberapa kerasnya Yogas berusaha menjauhinya tapi entah kenapa malah hal itu membuatnya semakin dekat dengan gadis berperawakan kecil itu. Tanpa dia sadari cinta yang selama ini ia kubur dalam-dalam di hatinya perlahan-lahan muncul kembali.

Hal itu sempat membuat Yogas kalang kabut dan sejenak melupakan balas dendamnya. Tapi ia tetap berusaha untuk memfokuskan dirinya untuk menemukan orang itu, kalau bisa membunuhnya. Yogas sangat ingin menghindari kontak dengan Kana. Karena dia berpikir ini akan membuatnya kerepotan. Tapi, karena mereka tinggal berdekatan, Yogas sedikit kesulitan menghindari Kana.

Yogas yang bersikap dingin dan terlihat penuh rahasia tersebut malah membuat Kana semakin penasaran. Pada awalnya Kana juga tidak ingin tahu urusan orang lain. Tapi entah kenapa, seperti ada magnet di sekitar Yogas yang menarik Kana ingin tahu lebih banyak tentangnya. Lambat laun tanpa disadari mereka menjadi lebih dekat, melebihi yang mereka bayangkan. Yah… memang cinta itu datang tanpa memberi ancang-ancang.

Ketika mereka sadar akan perasaan masing-masing, banyak hal dan kegalauan berkecamuk di pikiran masing-masing. Kana semakin ingin mengenal lebih banyak tentang cowok misterius, yang dipanggilnya alien selama ini. Yogas tidak ingin perasaannya menjadi penghalang baginya untuk membalas dendam. Akhirnya Yogas berusaha merancang beberapa sekenario palsu untuk membuat Kana menjauh darinya. Mulai dari alasan kenapa dia ingin balas dendam dan kenyataan tentang awal mula kenapa hidupnya hancur seperti ini.

Pada awalnya Kana percaya akan kata-kata Yogas dan mulai goyah dengan perasaannya. Kana menyadari bahwa dia bukanlah malaikat yang akan berada di samping Yogas apapun yang terjadi. Dia hanyalah manusia biasa yang juga memiliki rasa takut. Untuk beberapa saat Yogas berhasil membuat Kana menjauh darinya. Tapi di luar dugaan, hal itu malah membuatnya takut untuk ditinggalkan oleh Kana. Tapi disisi lain dia juga takut kalau suatu saat Kana akan terluka jika tahu tentang kebenaran apa yang menimpanya.

Kekuatan cinta memang luar biasa. Kena tidak lagi bimbang. Dia bertekad akan berada disisi Yogas apapun yang terjadi. Tapi Yogas masih saja takut kalau Kana berada di sisinya, masa depan Kana akan suram. Di sisi lain Yogas senang mengetahui kalau ternyata masih ada orang yang peduli terhadapnya. Terjadi perang besar di hati Yogas. Akhirnya dia memutuskan untuk membuang rasa senangnya dan fokus untuk balas dendam. Yogas dengan tegas menolak cinta Kana, bahkan beberapa kali melontarkan kata-kata kejam kepadanya sampai membuat Kana menangis. Walaupun dia tidak mau membuatnya menangis, tapi dia berpikir bahwa ini adalah yang terbaik untuknya.

Suatu saat semua kebenaran terungkap. Kebenaran yang bisa dibilang begitu pahit, tapi hal itu malah membuat Kana semakin yakin bahwa dia akan berada di samping Yogas apapun yang terjadi, dan untuk selamanya. Walaupun berkali-kali ditolak Yogas, tapi Kana tidak pernah menyerah. Dia dengan tulus menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya pada Yogas. Pada awalnya Yogas berpikir kalau yang dilakukan Kana hanya semata-mata karena rasa belas kasihan, tapi lama-kelamaan Yogas bisa melihat ketulusan Kana dan akhirnya menerima Kana.

Yogas berpikir bahwa setelah bertemu gadis itu, hidupnya telah berubah. Menjadi lebih bermakna. Kana lah yang membuatnya kembali bersemangat untuk hidup dan kembali meraih mimpi-mimpinya. Seiring dengan itu banyak hal-hal baik yang menyambut Yogas. Ditengah kebahagiaan yang dirasakan Yogas, tiba-tiba orang yang telah merusak hidupnya muncul. Sesaat hal itu membuatnya kalap dan berniat membunuh orang itu. Joe, dialah orang yang ingin Yogas bunuh. Orang yang telah membuat masa depan Yogas hancur, orang yang telah membuat orang-orang disekitarnya menjauhinya. Ketika Yogas hampir akan membunuhnya, ia memaksa Joe untuk menjelaskan latar belakang mengapa dirinya menjadi korban atas ketidakadilan sahabatnya, Joe. Ternyata setelah Joe menjelaskannya, ia tidak mengetahui bahwa suntikan yang berisi obat terlarang itu, yang ia gunakan untuk menyuntik paksa ke dalam tubuh Yogas, sudah terinfeksi virus HIV. Joe tidak menyangka perbuatannya dulu sudah berlebihan dan menyebabkan masa depan sahabatnya hancur. Joe sangat menyesali perbuatannya itu dan dia mengatakan alasan mengapa ia melakukannya. Ketika SMA Yogas adalah siswa yang sangat disegani, ia bercita-cita ingin menjadi sutradara film, karena itu ia sangat sibuk dengan dunianya sehingga ada satu peran yang Yogas lupakan, yaitu ia kurang memperhatikan sahabatnya, Joe. Yogas sering menyibukkan dirinya dengan hobinya membuat film pendek sederhana sehingga membuat Joe menyendiri. Karena hal itulah Joe melampiaskan kekesalannya terhadap Yogas dengan cara yang salah. Dari situ, akhirnya Yogas sadar bahwa kesalahannya tidak berada pada Joe saja. Ditengah keadaan genting itu, Yogas menerima telpon dari Ayahnya di Jakarta. Mata Yogas membelalak ketika mendengar suara diujung telpon itu, ia tidak menyangka Ayahnya akan kembali lagi setelah bertahun-tahun meninggalkannya karena penyakitnya itu. Ayahnya sangat menyesal dan memohon maaf kepada Yogas. Lalu Ayah dan Ibunya menyuruh Yogas untuk segera pulang ke Jakarta dan menata kembali kehidupannya. Mengetahui hal itu, Kana sangat mendukung keputusan orang tua Yogas, bagaimanapun juga Yogas harus tetap menjalani hidupnya terutama bersekolah dan bisa meraih cita-citanya. Yogas sadar dan ingin sekali menggapai cita-citanya tetapi disatu sisi ia tidak ingin meninggalkan Kana sendirian. Akhirnya Yogas memutuskan untuk menggapai cita-citanya. Lalu dia berjanji kepada Kana bahwa ketika mereka berdua sudah meraih kesuksesan, yaitu Yogas berhasil menjadi sutradara dan Kana berhasil menjadi penulis best seller. Ketika waktu itu tiba, mereka harus bertemu kembali. Namun takdir berkata lain, Yogas sudah lebih dulu meninggalkan Kana karena kecelakaan.

Posted in Tentang SMA | Leave a comment

Menulis Biografi Ki Hajar Dewantara

ki hajar

Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (EYD: Suwardi Suryaningrat, sejak 1922 menjadi Ki Hadjar Dewantara, EYD: Ki Hajar Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta, 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta, 26 April 1959 pada umur 69 tahun.  Selanjutnya disingkat sebagai “Soewardi” atau “KHD” adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda.

Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, tut wuri handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan 20.000 rupiah tahun emisi 1998.

Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang ke-2 oleh Presiden RI, Soekarno, pada 28 November 1959 (Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959).

Masa muda dan awal karier

Soewardi berasal dari lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS (Sekolah Dasar Eropa/Belanda). Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain, Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat antikolonial.
Aktivitas pergerakan

Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Boedi Oetomo (BO) tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia (terutama Jawa) pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BO di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya.

Soewardi muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda, atas pengaruh Ernest Douwes Dekker (DD). Ketika kemudian DD mendirikan Indische Partij, Soewardi diajaknya pula.Inilah bukti lain bagaimana Ki Hajar Dewantara selalu memiliki pikiran-pikiran yang telah melampaui jamannya. Dan pikiran-pikiran maju itu tidak dijalankannya sendiri melainkan disebarluaskan, sehingga pada akhirnya memiliki kekuatan dan daya dobrak yang jauh lebih baik.

Als ik een Nederlander was

Sewaktu pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Perancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Soewardi. Ia kemudian menulis “Een voor Allen maar Ook Allen voor Een” atau “Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga”. Namun kolom KHD yang paling terkenal adalah “Seandainya Aku Seorang Belanda” (judul asli: “Als ik een Nederlander was”), dimuat dalam surat kabar De Expres pimpinan DD, 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut.

“Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggaraan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya”.

Beberapa pejabat Belanda menyangsikan tulisan ini asli dibuat oleh Soewardi sendiri karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisannya sebelum ini. Kalaupun benar ia yang menulis, mereka menganggap DD berperan dalam memanas-manasi Soewardi untuk menulis dengan gaya demikian.

Akibat tulisan ini ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Idenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka (atas permintaan sendiri). Namun demikian kedua rekannya, DD dan Tjipto Mangoenkoesoemo, memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda (1913). Ketiga tokoh ini dikenal sebagai “Tiga Serangkai”. Soewardi kala itu baru berusia 24 tahun.

Dalam pengasingan

Dalam pengasingan di Belanda, Soewardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia).

Di sinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europeesche Akte, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini Soewardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan Barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India, Santiniketan, oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri.
Pandangan Hidup Ki Hajar Dewantara Yang menjadi semboyan Taman siswa

3 Pandangan Hidup Ki Hajar Dewantara Yang menjadi semboyan Taman siswa sangat terkenal hingga sekarang yaitu : “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mbangun karso, tut wuri handayani” (“di depan menjadi teladan, di tengah membangkitkan semangat, dari belakang mendukung”). semboyan ini juga memiliki pengetian sebagai berikut :

 1. Ing Ngarso Sun Tulodo

artinya Ing ngarso itu didepan / dimuka, Sun berasal dari kata Ingsunyang artinya saya, Tulodo berarti tauladan. Jadi makna Ing Ngarso Sun Tulodo adalah menjadiseorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang – orang disekitarnya.Sehingga yang harus dipegang teguh oleh seseorang adalah kata suri tauladan.

 1. Ing Madyo Mbangun Karso

artinya di tengah-tengah, Membangun berartimembangkitan atau menggugah dan Karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadimakna dari kata itu adalah seseorang ditengah kesibukannya harus juga mampumembangkitkan atau menggugah semangat . Karena itu seseorang juga harus mampumemberikan inovasi-inovasi dilingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kodusif untuk keamanan dan kenyamanan

 1. Tut Wuri Handayani

artinya mengikuti dari belakang dan handayani berati memberikandorongan moral atau dorongan semangat. Sehingga artinya Tut Wuri Handayani ialahseseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Doronganmoral ini sangat dibutuhkan oleh orang – orang disekitar kita menumbuhkan motivasi dansemangat.

Taman Siswa

Soewardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922: Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Tamansiswa. Saat ia genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa.

Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. (“di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan”). Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah Perguruan Tamansiswa.

Pengabdian pada masa Indonesia merdeka

Dalam kabinet pertama Republik Indonesia, KHD diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia (posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) yang pertama. Pada tahun 1957 ia mendapat gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa, Dr.H.C.) dari universitas tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional (Surat Keputusan Presiden RI no. 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959).

Pertanyaan

 1. Catatlah aspek-aspek menarik tokoh berdasarkan kutipan biografi tokoh tersebut!
 2. Refleksikan tokoh tersebut dengan diri anda! Adakah unsur-unsur dalam diri tokoh tersebut yang sesuai dengan diri anda?
 3. Catatlah perilaku-perilaku yang bisa diteladani yang bisa diteladani dari tokoh tersebut!

Jawaban

 1. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Boedi Oetomo (BO) tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia (terutama Jawa) pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BO di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya.

Soewardi muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda, atas pengaruh Ernest Douwes Dekker (DD). Ketika kemudian DD mendirikan Indische Partij, Soewardi diajaknya pula. Inilah bukti lain bagaimana Ki Hajar Dewantara selalu memiliki pikiran-pikiran yang telah melampaui jamannya. Dan pikiran-pikiran maju itu tidak dijalankannya sendiri melainkan disebarluaskan, sehingga pada akhirnya memiliki kekuatan dan daya dobrak yang jauh lebih baik. Selain itu hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional.

 1. Semboyan-semboyan Ki Hajar Dewantara telah menjadi bagian dari dunia pendidikan di Indonesia terlebih untuk sekolah taman siswa. Sayang, belakangan di dunia pendidikan negara Indonesia tercinta ini, semangat untuk membangun dan mengembangkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara ini mulai terlupakan sehingga dunia pendidikan Indonesia berubah menjadi pragmatis dan cenderung kapitalis.
 1. Ajaran kepemimpinan Ki Hadjar Dewantarayang sangat poluler di kalangan masyarakat adalah Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani. Yang pada intinya bahwa seorang pemimpin harus memiliki ketiga sifat tersebut agar dapat menjadi panutan bagi orang lain.

Ajaran Kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara

Ing Ngarso Sun Tulodo artinya Ing ngarso itu didepan / dimuka, Sun berasal dari kata Ingsun yang artinya saya, Tulodo berarti tauladan. Jadi makna Ing Ngarso Sun Tulodo adalah menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan bagi orang – orang disekitarnya. Sehingga yang harus dipegang teguh oleh seseorang adalah kata suri tauladan.

Ing Madyo Mbangun Karso, Ing Madyo artinya di tengah-tengah, Mbangun berarti membangkitan atau menggugah dan Karso diartikan sebagai bentuk kemauan atau niat. Jadi makna dari kata itu adalah seseorang ditengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Karena itu seseorang juga harus mampu memberikan inovasi-inovasi dilingkungannya dengan menciptakan suasana yang lebih kodusif untuk keamanan dan kenyamanan.

Demikian pula dengan kata Tut Wuri Handayani, Tut Wuri artinya mengikuti dari belakang dan handayani berati memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Sehingga artinya Tut Wuri Handayani ialah seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dorongan moral ini sangat dibutuhkan oleh orang – orang disekitar kita menumbuhkan motivasi dan semangat.

Jadi secara tersirat Ing Ngarso Sun Tulodo, Ing Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani berarti figur seseorang yang baik adalah disamping menjadi suri tauladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang – orang disekitarnya dapat merasa situasi yang baik dan bersahabat . Sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat.

Begitu cerdas pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bersumber dari kemuliaan hati dan cita-citanya. Menurutnya, pendidikan di Indonesia haruslah bersumber dari budaya nasional, menjadi bangsa yang merdeka, dan independen baik secara politik, ekonomi, maupun spiritual. Pendidikan juga harus merdeka dari segala hambatan cinta, kebahagiaan, keadilan, dan kedamaian diri manusia. Suasana yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan adalah suasana yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya sehingga hak setiap individu patut dihormati. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengembangkan aspek intelektual sebab akan memisahkan orang satu dengan orang yang lain. Pendidikan hendaknya memperkaya setiap individu tetapi perbedaan antara masing-masing pribadi harus tetap dipertimbangkan sehingga pendidikan dapat memperkuat rasa percaya diri dan mengembangkan harga diri. Setiap individu akan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan kemauan masing-masing. Ia akan mekar dengan caranya sendiri dan akan wangi dengan harumnya sendiri. Setiap orang hidup sederhana karena bahagia dengan dirinya yang bermakna. Sedangkan guru hendaknya rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi  kebahagiaan para peserta didiknya.

Ki Hajar Dewantara dengan idealisme dan pemikiran yang dibawanya,  memotivasi saya untuk menjadi guru yang  mampu mendidik bukan hanya mengajar. Kegigihannya dalam memperjuangkan   membangkitkan keinginan saya untuk berperan aktif memperbaiki pendidikan Indonesia yang  saat ini sudah terkontaminasi kepentingan lain. Ki  Hajar Dewantara membuat saya ingin belajar lebih banyak tentang pendidikan dan menginspirasi saya menjadi pendidik yang mampu memberikan keteladanan.

Posted in Tentang SMA | Leave a comment

Resensi Novel Salah Pilih Nur St. Iskandar

2875890

Judul Novel                 : Salah Pilih

Penulis                         : Nur St. Iskandar

Penerbit                       : Balai Pustaka, Jakarta

Cetakan                        :

 • 1, 1928
 • 16, 1992
 • 17, 1993
 • 18, 1995
 • 19, 1997
 • 20, 2000
 • 21, 2000
 • 22, 2000

Tebal                           : 232 halaman

Kepengarangan:

Nur Sutan Iskandar ketika kecil bernama Muhammad Nur. Setelah beristri ia diberi gelar Sutan Iskandar, sesuai dengan adat Minangkabau tempat asalnya. Pengarang ini lahir di Sungaibatang, Maninjau, tanggal 3 November 1893 dan meninggal di Jakarta tanggal 28 November 1975 dalam usia 82 tahun. Setelah mendapat didikan pada sekolah Melayu dan bahasa Belanda, ia diangkat menjadi guru. Sering pula ia menulis untuk surat-surat kabar di Padang. Kemudian, ia pindah bekerja pada Balai Pustaka. Mula-mula sebagai korektor, kemudian berturut-turut diangkat menjadi redaktur dan redaktur kepala. Tak kurang dari 82 judul buku diterbitkan atas namanya. Karyanya yang mula-mula diterbitkan berjudul Apa Dayaku Karena Aku Perempuan (1922). Kemudian terbit pula buku-buku lainnya; Cinta yang Membawa Maut (BP-1926), Salah Pilih (BP-1928), Hulubalang Raja (BP-1934), Neraka Dunia (BP-1938). Cobaan (BP-1946, sekarang diganti judulnya jadi Turun ke Desa). Selain itu ia juga menulis buku bacaan untuk pelajar seperti Ceritera Tiga Ekor Kucing, Pengalaman Masa Kecil, Cinta Tanah Air, serta menterjemahkan karya Alexander Dumas: Tiga Orang Panglima Perang, Dua Puluh Tahun Kemudian, Graf de Monte Cristo; karya Sinkiewiz Iman dan Pengasihan, dan terakhir karya Tagore: Cinta dan Mata.

Sinopsis Novel:

Di suatu daerah bernama sungai batang. Asnah tinggal bersama ibu Mariati, di sebuah rumah gedang. Asnah merupakan anak yang cantik, dan juga baik hati sehingga tak heran apabila ia disenangi oleh semua orang. Disana ia diperlakukan selayaknya anak kandungnya sendiri oleh ibu Mariati. Meskipun Asnah adalah anak angkat ibu Mariati, namun ia sangat sayang kepada Asnah. Begitu pula Asnah yang juga sangat menyayangi ibu Mariati. Asnah sangat berbakti kepada ibu Mariati, ia senantiasa ada saat sembuh maupun saat sakit. Asnah merupakan pelipur lara bagi ibu Mariati.

Selain Asnah, ibu Mariati mempunyai seorang anak yang bernama Asri. Asri adalah seorang pemuda yang tampan, pintar dan juga ramah. Tak heran apabila semua warga juga sangat menghormati dan menyukainya. Sama halnya dengan ibu Mariati, Asri juga sangat menyayangi Asnah. Asnah selalu menjadi obat dikala ia sakit, dan hanya Asnahlah yang sangat mengerti akan perasaan Asri.

Di rumah gedang tersebut juga tinggal Siti Maliah seorang pembantu yang sudah lama berada dalam rumah itu dan telah dianggap sebagai saudara sendiri oleh ibu Mariati. Siti Maliah pun juga sangat menyayangi Asnah karena sikap dan perilaku Asnah yang baik.

Sebenarnya sudah sejak lama Asnah memendam perasaannya terhadap Asri. Kini Asri tengah berada di Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya. Namun perasaan Asnah tidak pernah berubah terhadap Asri. Ia tetap mencintai Asri dengan segenap jiwanya. Namun, Asnah sadar bahwa perasaannya tersebut tidak pantas ia ungkapkan pada kakaknya tersebut. Meskipun hanya sekedar adik angkat, namun adat menentang sebuah percintaan antara sesama suku.

Suatu hari Asri pulang ke rumahnya, keadaan ibu Mariati lama kelamaan membaik, dan berangsur sembuh. Ibu Mariati sangat senang akan kedatangan Asri dan meminta kepada anaknya tersebut untuk tidak kembali ke Jakarta dan mencari pekerjaan di daerahnya saja, karena keadaan Ibu Mariati yang seringkali jatuh sakit karena usia yang tua. Dengan berat hati akhirnya Asri menuruti kemauan ibunya untuk tinggal di rumah gedang tersebut. Asnah tahu bahwa Asri sebenarnya sangat sedih karena tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Namun, berkat sikap Asnah, akhirnya Asri pun dapat menerima semua itu karena nasihat-nasihat yang diberikan oleh adiknya tersebut. Asnah mencoba memendam semua perasaannya saat bertemu dengan Asri. Dia tak ingin Asri tahu akan perasaannya yang demikian itu.

Asnah sangat gembira saat mengetahui Asri akan tinggal di rumah tersebut. Namun, ada satu hal yang membuat ia kecewa, yakni ibu Mariati menyuruh Asri untuk segera menikah. Asri pun menuruti kembali apa yang ibunya inginkan. Ia pun mulai mencari gadis yang tepat yang kelak akan menjadi istrinya. Lalu dipilih-pilihlah wanita di Negerinya yang belum menikah. Akhirnya Asri menemukan seorang gadis yang dianggap cocok untuk menjadi pendampingnya kelak. Gadis itu adalah Saniah. Keinginannya melamar Saniah bukanlah tanpa alasan. Asri lebih dahulu tertarik kepada kakak Saniah, yaitu Rusiah. Rusiah adalah seorang perempuan yang baik hatinya, dan lembut perangainya. Namun ketika Asri bersekolah di Bukittinggi, ternyata Rusiah dikawinkan dengan seorang laki-laki bernama Sutan Sinaro. Jadi Asri memutuskan untuk meminang Saniah karena dirasa bahwa Saniah pun tak akan jauh beda dengan kakaknya, baik rupa ataupun baik hatinya.

Sampai suatu saat Asri bersama-sama ibunya memutuskan untuk bertamu ke rumah keluarga Saniah. Keluarga itu adalah keluarga orang terpandang, keluarga seorang bangsawan kaya dan terpelajar.

Tak berapa lama, Asri memutuskan memilih Saniah sebagai calon istrinya. Mereka berdua melaksanakan acara pertunangan terlebih dahulu. Saat pertunangan, Saniah benar-benar menampakkan perilakunya yang sangat baik, ia pun hormat terhadap seluruh keluarga Asri. Perilaku demikian itu membuat Asri semakin yakin dengan pilihannya itu. Tak lama, upacara perkawinan Asri dengan Saniah terlaksana.

Setelah menikah, mereka berdua pindah ke Rumah Gedang milik keluarga Asri. Dari sana Asri tahu bahwa perilaku Saniah tidaklah sebaik yang dia perlihatkan saat sebelum menikah. Saniah memandang rendah Asnah, hanya karena Asnah adalah anak angkat. Dia merasa bahwa tidak pantas Asnah disejajarkan dengan dirinya yang berasal dari kaum bangsawan. Ternyata, perilaku Saniah begitu angkuh, berbeda dengan yang dia perlihatkan sebelum menikah dahulu. Saniah sering menyindir bahkan mencaci maki yang begitu menyakitkan hati Asnah. Bahkan terhadap mertuanya pun, Saniah bersikap tidak sopan. Namun Asnah adalah seorang gadis tegar dan sabar yang mempunyai hati yang baik, dia tidak  pernah membalas perlakuan buruk dari Kakak iparnya itu.

Semakin lama sifat buruk Saniah semakin menjadi. Dia kerap kali ia juga berkata-kata kasar terhadap suaminya. Suatu hari Saniah pulang ke rumah orang tuanya saat itu Sidi Sutan, pembantunya datang menjemput. Yang semula bermaksud menjemput Saniah dan Asri, namun karena pertengkaran itu, jadilah Saniah pulang sendiri tanpa didampingi oleh suaminya.

Rangkayo Saleah mendapat kabar bahwa anak laki-lakinya, Kaharuddin akan menikah dengan seorang perempuan, anak seorang pebisnis batik di kota Padang. Ia pun sangat  marah. Karena menganggap gadis tersebut tidak sesuai dengan pilihannya. Sementara Dt. Indomo ayah Kaharuddin, dan juga ayah Saniah, merasa tidak setuju dengan pendapat istrinya itu. Ia menganggap bahwa kebahagian anaknya adalah yang utama. Tetapi suaminya tersebut pun tidak berdaya akibat kesombongan Rangkayo Saleah.

Namun Rangkayo Saleah tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak menyetujui pernikahan Kaharuddin. Akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke Padang untuk tidak memperbolehkan Kaharuddin menikah. Saniah yang berada di rumahnya setelah Sidi Sutan menjemputnya dari rumah Gedang diajaknya untuk pergi ke kota Padang. Di tengah jalan, kendaraan yang mereka tumpangi sempat berhenti. Lalu sejenak Saniah memandang negeri yang ia tinggalkan. Tetapi entah mengapa, begitu banyak yang ia ingat saat ia melihat Rumah Gedang yang nampak jelas terlihat dikejauhan. Tiba-tiba ia teringat akan suaminya, yang begitu sayang terhadapnya, ia telah durhaka terhadap suaminya, teringat ia akan dosa-dosa yang telah ia perbuat terhadap Asnah.

Setelah lama  melihat, seakan-akan ia akan pergi jauh. Lalu dilanjutkannyalah perjalanan mereka. Rangkayo Saleah menyuruh sang supir untuk mengebut agar cepat sampai. Sang sopir pun begitu senang karena baginya inilah saatnya untuk memperlihatkan keahliannya dalam mengendalikan mobil, walaupun jalanan berkelok tajam, juga tebingnya yang begitu curam.

Namun yang terjadi, sang sopir kehilangan kendalinya, dan mobil yang dikendalikannya itu jatuh terbalik dan masuk ke dalam sungai yang kering airnya. Rangkayo Saleah meninggal di tempat kejadian, sementara Saniah yang masih bernafas segera diselamatkan orang-orang dan dibawa ke rumah sakit. Namun, karena kecelakaan yang dialaminya begitu parah, akhirnya Saniah pun meninggal dunia setelah sempat bertemu dan meminta maaf kepada suaminya.

Begitu banyak lamaran datang kepada Asri setelah istrinya meninggal. Namun, dia tak ingin salah pilih lagi. Ia memutuskan kalaupun ia hendak menikah lagi, ia hanya akan menikah dengan orang yang sudah sangat dikenal oleh dirinya dan dapat menjadi kawan yang selalu ada dalam susah, sedih, senang dan gembira, yaitu Asnah. Ia tak ingin salah pilih lagi karena ia yakin bahwa Asnah lah satu-satunya perempuan terbaik bagi dirinya. Akhirnya ia pun mendatangi rumah Asnah dan mengutarakan niatnya untuk menikah dengan Asnah secara diam-diam. Karena mereka tahu bahwa pernikahan mereka pastilah di tentang oleh masyarakat di daerah mereka yang tidak membenarkan adanya suatu pernikahan sesama suku.

Adat tersebut mengatakan bahwa jika ada yang menikah dengan saudara sesuku maka konsekuensinya mereka harus di usir dari daerah tersebut. Asri pun berpikir, daripada ia harus mengikuti adat yang bertentangan dengan hati nuraninya serta harus kehilangan orang yang dicintainya, ia pun memutuskan untuk membawa Asnah pergi meninggalkan Minangkabau. Ia pun rela melepaskan pekerjaannya sebagai seorang Sutan Bendahara. Mereka memutuskan untuk pergi ke Jawa.

Saat berada di Jawa, kehidupan mereka disana tidak begitu cukup. Mereka pun banyak dijauhi oleh orang-orang sekampung mereka yang kebetulan sama-sama tinggal di Jawa. Namun karena usaha keras dan kesabaran hati mereka, akhirnya Asri mendapatkan pekerjaan yang layak  dan yang terpenting, Asri mendapatkan kebahagian bersama Asnah.

Beberapa tahun kemudian Asri mendapat surat dari kampung halamannya untuk pulang. Penduduk kampung telah kehilangan sosok cerdas seperti Asri yang dapat memajukan kampung mereka. Akhirnya Asnah dan Asri pun pulang ke kampung halaman. Di sana mereka disambut seperti seorang Raja. Asnah sangat bahagia karena dapat bertemu dengan keluarganya dan tetangganya di rumah gedang tersebut begitu pula dengan Asri yang siap membawa kemajuan untuk kampungnya.

Ulasan:

Novel tersebut merupakan novel yang ”kontra adat” yang menceritakan tentang kisah Asri yang menentang suatu peraturan adat yakni dengan menikahi Asnah yang merupakan adik angkatnya dan merupakan larangan bagi daerah tersebut jika menikah sesama suku. Kisah yang disuguhkan tetap kisah percintaan atau roman. Yakni kisah antara Asri, Asnah, dan juga Saniah. Sedangkan nilai yang dapat diambil dari novel tersebut adalah bahwasannya sesama manusia hendaknya saling menghormati tidak perlu ada perbedaan derajat maupun sebagainya. Serta jangan sampai kita salah memilih, karena tidak semua yang kita lihat secara kasat mata merupakan suatu kebenaran. Di novel ini digambarkan adat istiadat suku Minang yang ketat namun seorang yang berpendidikan seperti Asri mampu meluruskan adat tersebut, jika ada yang tidak logis, maka tidak perlu dipakai lagi. Kebaikan keluarga ibu Mariati dan Asnah patut dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Novel tersebut mengamanatkan agar kita tidak serakah dan congkak.

Kesimpulan:

Novel berjudul salah pilih karya Nur. ST. Iskandar adalah buku yang ke-2 diterbitkan. Novel tersebut masih menggunakan gaya bahasa melayu dan juga terdapat beberapa pantun dan peribahasa Melayu sehingga sulit dipahami untuk pembaca sekarang. Alur cerita ini menggunakan alur maju sehingga pembaca mudah untuk mengerti. Novel ini mengandung banyak unsur dan nilai, seperti unsur sosial, unsur agama, nilai budaya dan unsur sejarah yang baik sehingga pembaca dapat memetik pesan-pesan moral yang terkandung dalam novel ini, maka dari itu novel ini layak untuk dijadikan rujukan dan model bagi pembaca yang ingin menganalisis karya sastra.

Posted in Tentang SMA | 1 Comment

Sinopsis Dongeng Sangkuriang

Pada zaman dahulu, di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, dia selalu ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa, dan juga bapak kandung Sangkuriang, tetapi Sangkuriang tidak tahu hal itu dan ibunya memang sengaja merahasiakannya.

Pada suatu hari, seperti biasanya Sangkuriang pergi ke hutan untuk berburu. Setelah sesampainya di hutan, Sangkuriang mulai mencari buruan. Dia melihat ada seekor burung yang sedang bertengger di dahan, lalu tanpa berpikir panjang Sangkuriang langsung menembaknya, dan tepat mengenai sasaran. Sangkuriang lalu memerintah Tumang untuk mengejar buruannya tadi, tetapi si Tumang diam saja dan tidak mau mengikuti perintah Sangkuriang. Karena sangat jengkel pada Tumang, maka Sangkuriang lalu mengusir Tumang dan tidak diijinkan pulang ke rumah bersamanya lagi.

Sesampainya di rumah, Sangkuriang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Begitu mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Diambilnya sendok nasi, dan dipukulkan ke kepala Sangkuriang. Karena merasa kecewa dengan perlakuan ibunya, maka Sangkuriang memutuskan untuk pergi mengembara, dan meninggalkan rumahnya.

Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa setiap hari, dan meminta agar suatu hari dapat bertemu dengan anaknya kembali. Karena kesungguhan dari doa Dayang Sumbi tersebut, maka Dewa memberinya sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya.

Setelah bertahun-tahun lamanya Sangkuriang mengembara, akhirnya ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut sekali, karena kampung halamannya sudah berubah total. Rasa senang Sangkuriang tersebut bertambah ketika saat di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita, yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, maka Sangkuriang langsung melamarnya. Akhirnya lamaran Sangkuriang diterima oleh Dayang Sumbi, dan sepakat akan menikah di waktu dekat.

Pada suatu hari, Sangkuriang meminta ijin calon istrinya untuk berburu di hatan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kapalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi, karena pada saat dia merapikan ikat kepala Sangkuriang, Ia melihat ada bekas luka. Bekas luka tersebut mirip dengan bekas luka anaknya. Setelah bertanya kepada Sangkuriang tentang penyebab lukanya itu, Dayang Sumbi bertambah tekejut, karena ternyata benar bahwa calon suaminya tersebut adalah anaknya sendiri.

Dayang Sumbi sangat bingung sekali, karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Setelah Sangkuriang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara kepada Sangkuriang, supaya Sangkuriang membatalkan rencana pernikahan mereka. Permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui Sangkuriang, dan hanya dianggap angin lalu saja.

Setiap hari Dayang Sumbi berpikir bagaimana cara agar pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Setelah berpikir keras, akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara terbaik. Dia mengajukan dua buah syarat kepada Sangkuriang. Apabila Sangkuriang dapat memenuhi kedua syarat tersebut, maka Dayang Sumbi mau dijadikan istri, tetapi sebaliknya jika gagal maka pernikahan itu akan dibatalkan. Syarat yang pertama Dayang Sumbi ingin supaya sungai Citarum dibendung. Dan yang kedua adalah, meminta Sangkuriang untuk membuat sampan yang sangat besar untuk menyeberang sungai. Kedua syarat itu harus diselesai sebelum fajar menyingsing.

Sangkuriang menyanggupi kedua permintaan Dayang Sumbi tersebut, dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Sangkuriang lalu mengerahkan teman-temannya dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugasnya tersebut. Diam-diam, Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari Sangkuriang. Betapa terkejutnya dia, karena Sangkuriang hampir menyelesaiklan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar.

Dayang Sumbi lalu meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutera berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna memerah di timur kota, Sangkuriang mengira kalau hari sudah menjelang pagi. Sangkuriang langsung menghentikan pekerjaannya dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi.

Dengan rasa jengkel dan kecewa, Sangkuriang lalu menjebol bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Karena jebolnya bendungan itu, maka terjadilah banjir dan seluruh kota terendam air. Sangkuriang juga menendang sampan besar yang telah dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh tertelungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu.

Posted in Tentang SMA | Leave a comment